Segmentation_Targeting_Positioning

3 สิ่งสำคัญที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม Segmentation I Targeting I Positioning

3 สิ่งสำคัญที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม และต้องให้ความสนใจเป็นส่วนแรกๆ ของการทำธุรกิจ

Segmentation / Targeting / Positioning ทั้ง 3 สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งทางบารามีซี่เคยได้เขียนหัวข้อ SEGMENTATION กลยุทธ์พื้นฐานที่มักถูกมองข้าม ที่ได้เล่าถึง 

  • ทำไมกลยุทธ์ Segmentation คือจุดเริ่มที่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ตัวอื่นๆ ต่อไป ?
  • กลยุทธ์ Segmentation คืออะไร ?
  • ระดับของกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็นกี่แบบ ?

(สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.baramizi.co.th/branding/segmentation-strategy/)


Segmentation คือ การแบ่งระดับของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีโอกาสใช้สินค้าและบริการของเรา ​โดยการหา Segment นั้นบางครั้งเราอาจไม่ได้แบ่งตาม Demographic (อายุ เพศ อาชีพ รายได้) แต่อาจแบ่งในเชิงตามหลักการจิตวิทยา (Psychological) เช่น ความชอบ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต หรือ ทัศนคติการใช้ชีวิต ซึ่งหากแบ่งตามหลักการนี้เราจะพบว่า Demographic อาจจะคละกันก็เป็นได้ โดยวิธีการหา Segment 

ประโยชน์ที่ได้จาการหา Segmentation 

เจ้าของแบรนด์สามารถเห็นโอกาสที่เป็นไปได้ของหน้าตากลุ่มเป้าหมาย (Targeting) และสามารถรู้ถึงขนาดจำนวนของแต่ละ Segment (ในกรณีที่ทำวิจัยเชิงปริมาณ) และนอกจากนี้เราได้รู้จักตัวตนของว่าที่ลูกค้าเรามากขึ้น เพื่อนำไปใช้วางแผนการสื่อสาร หรือ การหาช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ต่อไป 

ตัวอย่าง Segmentation ของผู้บริโภคยุคหลัง Covid-19

BaramiziLab_Consumer_After_Covid_Sementation
BaramiziLab_Consumer_After_Covid_Sementation

 

Targeting คือ กลุ่มเป้าหมายหลักที่แบรนด์จะนำเสนอสินค้าและบริการ หลายครั้งที่เจ้าของแบรนด์อยากได้คนจำนวนหมู่มาก ซึ่งไม่ผิด! แต่จะกลายเป็นว่าเราจะไม่เป็นที่จดจำของใครเลย อีกทั้งการลงงบประมาณในการสื่อสารแบรนด์ก็จะต้องใช้เงินอย่างมากมายเช่นเดียวกัน แต่โดยหลักการแล้วเมื่อเราเลือกกลุ่มเป้าหมาย เราควรสร้างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายนี้ให้เกิดเป็น Super Fans เพื่อการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงและระยะยาว 

(ท่านสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Super Fans เพิ่มเติมได้ที่ https://www.baramizi.co.th/branding/สร้าง-super-fans/

 

Positioning คือ จุดยืนของแบรนด์ หรือตำแหน่งที่แบรนด์จะไปอยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหากเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายว่าเค้ามี Unmet Need หรือ มี Pain อะไร เราจะเห็นช่องว่างทางการตลาดที่ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกได้อย่างชัดเจน  

ยกตัวอย่าง แบรนด์ร้านแว่นแห่งหนึ่ง ที่ต้องการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย จากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ค่อนข้างมีอายุ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมชอบเดินห้างสรรพสินค้า ทำให้การวาง Positioning จึงกำหนด เป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ทันสมัย และส่งมอบประสบการณ์ที่ผ่อนคลายให้ลูกค้า

และนี่ก็คือ 3 สิ่งสำคัญที่ผู้ร่วมขับเคลื่อนแบรนด์ไม่ควรมองข้าม 


สำหรับท่านใดที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้กับแบรนด์ตนเอง เพื่อสร้างธุรกิจให้ก้าวกระโดดและเติบโตสามารถสอบถามรายละเอียด Packaage สำหรับการหา Segment / Targeting / Positioning หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่คุณป่าน 085-5469664

 

#FutureResearch  #ResearchForBusiness #FutureTrendResearch  #Trend #WisdomDriveTheFuture #Covidmosphere #SocialListeningReport #Insight #UnmetNeed #BaramiziLab #Poll