วิจัยเทรนด์วิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่เพื่อกำหนดโจทย์ในการพัฒนาประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์

Client: WURKON (Office Furniture Brand)

Year: 2015

               โครงการวิจัยเทรนด์หรือแนวโน้มการออกแบบพื้นที่ทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่เป็นโครงการวิจัยประสบการณ์การออกแบบสินค้าที่ทีมวิจัยบารามีซี่ แล็บร่วมกับแบรนด์ WURKON ผู้ประกาศตัวเป็นแบรนด์ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำเทรนด์ในการออกแบบวิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ที่เหมาะกับคนทำงานรุ่นใหม่และองค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จในโลกการแข่งขันปัจจุบัน

               เราต้องการสร้างองค์ความรู้ที่จะใช้ในการ Empower นักออกแบบภายใน และ Educate เจ้าขององค์กรให้มีความรู้ในการจัดผังพื้นที่เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ จากโจทย์การค้นหา Future Trend เราได้ทำการศึกษาขุดค้นข้อมูลทุติยภูมิจากสำนักวิจัยระดับโลกหลายสำนักที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการออกแบบประสบการณ์สถานที่ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ศึกษากรณีศึกษาแนวคิดการออกแบบออฟฟิศใหม่ของแบรนด์ชั้นนำระดับโลก รวมถึงปรัชญาการทำงานของพวกเขาดูความเชื่อมโยงว่าจากปรัชญา มันวิ่งลงสู่การออกแบบพื้นที่ทำงานอย่างไร มันเป็นโปรเจคที่เราสนุกสนานกันมากอีกทั้งเรายังได้ทำการสัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ว่า Space ที่ทำงานในฝันเป็นอย่างไร สุดท้ายเราพบความเชื่อมโยงของทุกๆ เรื่องที่เราศึกษาซึ่งมันน่าทึ่งมาก

               เรานำเสนอโมเดลของแนวคิดการจัดการพื้นที่ทำงานแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ที่ชื่อว่า “Creative Work Flow” ซึ่งกลายเป็นโจทย์ที่ทำให้เจ้าขององค์กร รู้ว่าเราควรลงทุนกับ Space และ Furniture ต่างๆ ไปเพื่อความสุขของพนักงานและเพื่อการทำงานที่เกิดประสิทธิผล ทีมงาน WURKON ได้นำเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังระดับโลกจาก Spain แบรนด์ Actiu มาจัด Set ชุดทำงานในขนาดต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกที่สำเร็จรูปให้เหมาะสมกับพื้นที่ และการสร้างบรรยากาศการทำงานของออฟฟิศยุคใหม่

แบรนด์ WURKON ได้โจทย์ ในการพัฒนาประสบการณ์สินค้าที่ชัดเจนมีไอเดียสร้างสรรค์ นักออกแบบภายในได้องค์ความรู้ในการจัดผัง เจ้าของออฟฟิศได้มุมมองการจัดการพื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพและรู้ว่าควรลงทุนกับอะไร สุดท้ายคือพนักงานได้รับความสุขในการทำงานและผลลัพธ์นั้นก็เกิดให้ทีมบารามีซี่ แล็บได้เห็น ได้สัมผัสจริงๆ เรามีความสุขมากและเชื่อมั่นจริงๆว่า “Wisdom Drive the Future” ขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยองค์ความรู้ ด้วยเหตุนี้..เราจึงต้องมุ่งมั่นค้นหา Wisdom เพื่อผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักการตลาด และเจ้าของแบรนด์ต่อไป : )