ทำ Brand Communication ทำไม Insight จึงสำคัญ ?

มื่อจะทำ Brand Communication….Insight นั้นสำคัญไฉน ทีม BaramiziLab ได้เข้าไปให้ความรู้และจัด Workshop ให้น้องๆ นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์  ม.กรุงเทพ ประเด็นสำคัญที่จะสรุปเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่าน มีดังนี้

  1. ข้อมูล Insight เป็นอะไรที่สำคัญมากต่อการสร้างแคมเปญทางการสื่อสาร (จริงๆ สำคัญมากสำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ) เพราะเราต้องการให้เกิด ‘พฤติกรรม’ จากสิ่งที่เราสื่อสาร ถ้าเราเข้าไม่ถึงความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมายเราจริงๆ เราก็ไม่อาจจะจับไปที่หัวใจของเขาได้
  2. ข้อมูล Insight ที่สำคัญประกอบด้วย Needs, Unmet Needs, Pain Point และ Behavior ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราต้องการสื่อสาร หรือโอกาสในการใช้งานสินค้าหรือบริการของเรา
  3. นอกจากเราจะต้องเชื่อมั่นว่า Insight สำคัญแล้ว เรายังต้องเชื่อมั่นอีกด้วยว่า “เราจะหามันเจอ” เพราะถ้าเริ่มต้นหาโดยมีความคิดว่า “ไม่มีทองอยู่ในเหมืองนี้หรอก” เราก็จะไม่มีทางหามันเจอจริงๆ ตอกย้ำความคิดของเรา
  4. สำคัญอีกเรื่องที่เกี่ยวกับ Brand Communication คือ เราต้องมีคลังไอเดีย คลังเคส กรณีศึกษาเยอะๆ ว่าโลกเราตอนนี้มันทำอะไรได้บ้าง เทคโนโลยีไปถึงไหนกันแล้ว จะได้สามารถสร้างสรรค์ไอเดียเด็ดๆ มาแก้โจทย์ที่เราเจอจาก Insight ได้

วิธีการหา Insight และการมีความรู้เรื่องเทรนด์สะสมในองค์กรและ Update เท่าทันเสมอ เป็น Wisdom เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับองค์กรยุคใหม่ ความรู้วันนี้ มีค่าน้อยกว่าการมีกระบวนการในการได้มาซึ่งความรู้

BaramiziLab Future Concept and Design Research Lab เราทำหน้าที่ค้นคว้าข้อมูล Insight และ Trend ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างสม่ำเสมอด้วยกระบวนการที่มีระบบ สนุกกับการค้นหา และด้วยความเชื่อมั่นว่าโอกาสใหม่ๆ แห่งอนาคตมีอยู่ทุกที่ เราต้องเปิดตาให้กว้าง และเป็นนักแสวงหาโอกาสที่เชื่อมั่นว่า เราจะหามันเจออย่างแน่นอน…แล้วเราจะเจอหนทางสู่อนาคตด้วยกันค่ะ : )

———————————–

ข้อมูลโดย BaramiziLab • ศูนย์วิจัยแนวคิดแห่งอนาคตและการออกแบบ

Future Concept and Design Research Lab