ตอนนี้ Future Lab อย่าง Baramizi Lab ทำงานอะไรอยู่บ้าง? What we're doing? และมีผลงานอะไรบ้างตอนนี้?

รู้สึกแปลกใจมั้ยคะว่า เอ…ศูนย์วิจัย เทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคตหรือเราเรียกอย่างย่อๆ ว่า Future Lab ทำงานอะไรบ้าง ใครกันนะที่ต้องใช้บริการ ศูนย์วิจัยฯ ประเภทนี้ 😆😆ตอนนี้งานที่ Baramizi Lab กำลังดูแลมีทั้งงานภาครัฐ ภาคเอกชนค่ะ หน้าที่ของเราคือการวิจัยเจาะลึกเพื่อค้นหาโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นงานที่เรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้กับโอกาสจากลูกค้าให้ได้ดูแลงานลักษณะนี้ เพราะมันล้วนมีความสำคัญต่ออนาคตของแบรนด์และบางโปรเจกต์ก็สัมพันธ์กับอนาคตของประเทศ โดยงานวิจัยที่ Baramizi Lab ทำจะแบ่งออกเป็น


1.โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์สินค้า
Future Lab Research for Strategic Roadmap Design  

โครงการนี้น่าตื่นเต้นมากค่ะเพราะ Future Lab ต้องทำหน้าที่ดึงศักยภาพ องค์ความรู้ และประสบการณ์ของทั้งททท.และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ออกมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการทำงานด้านสินค้า และ ธุรกิจท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และต้องนำมาซึ่งการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนให้กับสินค้าการท่องเที่ยวที่พวกเราชาวไทยควรพัฒนาให้รับกับเทรนด์ความเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคต โครงการนี้เริ่มสะเด็ดน้ำได้ผลลัพธ์แล้ว อยากชวนพวกเรารอติดตามผลงานของททท.ต่อไปนะคะ ททท.ทำงานเกี่ยวกับ การพัฒนาและส่งเสริมด้าน Supply และดูแลธุรกิจท่องเที่ยวอย่างจริงจังจริงๆ แนวทางการพัฒนาจากนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ

 

2.โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Future Lab Research for Innovation

โครงการนี้ก็สนุกมากค่ะ Future Lab ได้ทำหน้าที่ศึกษาเทรนด์ (โดยเฉพาะด้าน Metaverse) และชวนผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับธุรกิจเอกชนมาช่วยกันออกไอเดียสร้างสรรค์จินตนาการถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ในการสร้างสรรค์ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสบการณ์การท่องเที่ยวตลอด Customer Journey ของการท่องเที่ยวในประเทศไทย แล้วนำมาเข้ากระบวนการสำรวจกับประชาชนทั่วประเทศเพื่อหาสัญญาณความสนใจและโอกาสได้ใช้งาน เพื่อนำสู่การสร้างบทสรุปและข้อเสนอแนะสำหรับวงการการท่องเที่ยวของประเทศไทยว่าควรออกแบบแผนงาน และเลือกลำดับการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ อย่างไร และแต่ละเทคโนโลยีมีโอกาสการสร้างคุณประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวอย่างไร ต่อเนื่องกันมาอีกโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีสมัยใหม่ Future Lab ได้รับโอกาสท้าทายค่ะ ทำให้นักวิจัยของเราต้องเรียนรู้โอกาสเชิงกว้างของการประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในวงการการท่องเที่ยว และเข้าใจเชิงลึกในเชิง Mechanic และการกำกับดูแลของ Regulator ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงทีมงานเราต้องได้ลองสัมผัสประสบการณ์ลงทุนจริง เจ็บจริง 😅😅😆 กับเหรียญดิจิทัลที่น่าสนใจด้วย) เพื่อทำให้เราสามารถสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะจากการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเลือกพัฒนาได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการลงทุนของททท.ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างรัดกุม และแม่นยำรับกับความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม 

 

3.โครงการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบทิศทางและแผนนโยบายเพื่อการพัฒนาสู่อนาคต
Future Lab Research for Strategic Roadmap Design

งานศึกษาวิจัยเพื่อเจาะลึกค้นหาว่ากีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจะมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอย่างไรให้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและเมืองต่างๆ ได้ งานนี้ Future Lab มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมากมายเพื่อพัฒนาโมเดลทางการขับเคลื่อนกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวที่รับกับศักยภาพของประเทศไทยจริงๆ และที่สำคัญเมื่อผลงานชิ้นนี้ออกมาแล้ว จะได้เห็นกิจกรรมนั้นๆ เกิดขึ้นจริงๆ ที่พื้นที่จังหวัดที่เราดำเนินการด้วยนะคะ ใครสนใจข้อมูลเทรนด์ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่น ก็รอติดตามผลงานในโครงการนี้ได้เลยค่ะ แล้วเราจะรายงานความคืบหน้าเรื่อยๆ นะคะ 

4.โครงการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบทิศทางและแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่อนาคต
Future Lab Research for Strategic Roadmap Design


เป็นอีกโครงการที่ท้าทายและยิ่งใหญ่มากค่ะ กับการใช้ Future Lab เพื่อการพัฒนาเมืองเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน การขับเคลื่อนเมืองไม่เหมือนการขับเคลื่อนแบรนด์และธุรกิจหนึ่งๆ ที่มี CEO เป็นหัวเรือใหญ่แล้วมีอำนาจสั่งการทุกอย่างได้ทั้งหมด แต่เมืองเป็นเรื่องของทุกคน มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและขับเคลื่อนมากมายที่ใช้วิธีการสั่งการไม่ได้ การทำงานเรื่องกลยุทธ์เมืองจึงต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความมีส่วนร่วมมากๆ ค่ะ และแน่นอนว่า ทำงานร่วมกับ Future Lab ก็จะไม่เพียงแต่ศึกษาเรื่องที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น เราจำเป็นต้องศึกษาเทรนด์และแนวโน้มแห่งอนาคตที่น่าสนใจด้วยเพื่อนำพาให้ผลลัพธ์ในการร่วมออกไอเดียของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนผสมของนวัตกรรมแห่งอนาคตเข้าไปด้วย

5.โครงการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบกลยุทธ์การทำ
Brand Transformation

ในกลุ่มองค์กรที่กำลังวางแผนระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ การพัฒนา Service Blueprint ของแบรนด์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการศึกษาความเป็นไปได้ของ New Business Model กับวงการเครื่องดื่มที่ท้าทายอย่างมาก และเรายังกำลังเตรียมการหลักสูตรด้าน Megatrend for Business ซึ่งเป็นหลักสูตร Workshop เพื่อสอนให้องค์กรมีวิธี ในการสังเกต ขมวด และประเมินเทรนด์และนำเทรนด์สู่การใช้งานสร้างกลยุทธ์ที่ทำให้องค์กรเกิด Competitive Advantage ที่เหนือกว่าติดอาวุธในการก้าวคว้าโอกาสแห่งอนาคตอย่างแม่นยำ

 

การศึกษาเรื่องราวใหม่ๆ คอนเซปต์ทางธุรกิจใหม่ๆ และการค้นหากลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายเพื่อการพัฒนาสู่อนาคต จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีคณะทำงานวิจัยและทีมที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ เทรนด์ ธุรกิจแห่งอนาคต และมีทักษะในการล้วงลึก เจาะหัวใจของผู้บริโภค เพื่อเข้าใจโอกาสในวันข้างหน้าของแบรนด์ได้อย่างแม่นยำจริงๆ ถ้าคุณมีโจทย์แนวๆ นี้ก็มาคุยกับทีมงาน Client Partner ของเราได้เลยนะคะ การช่วยตกผลึกโจทย์ทางธุรกิจสู่การใช้เทรนด์และวิจัยแบบ Future Lab Research มาเป็นตัวช่วยในการหาคำตอบก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ทำร่วมกับลูกค้าที่ร่วมงานกับเราเป็นประจำค่ะ : )

 

บทความโดย ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์

Baramizi Lab’s Director