ถอดรหัส Unmet Need

จากประสบการณ์ที่เราไปสอนเจ้าของแบรนด์โดยเฉพาะ SMEs ต่างๆ

มีหลายครั้งเลยที่เราค้นพบว่า เจ้าของแบรนด์มากมายแทบจะไม่เคยคุยกับลูกค้าของตัวเองเพื่อสำรวจหรือค้นหาความต้องการของพวกเขาเหล่านั้น และนำมาใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือตัวแบรนด์ในเชิงธุรกิจเลย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องสร้างกระบวนการในการวิจัย Consumer Insight ขึ้นมา เพื่อ…

  • ค้นหา Unmet Need หรือความต้องการซ้อนเร้นที่อยู่ลึกๆ ภายในจิตใจของลูกค้า
  • นำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อ Transform Brand ให้กลายเป็นแบรนด์ที่เข้าไปนั่งในใจของลูกค้า
  • สร้าง “สาวก” ใหม่ๆ ที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงบอกต่อความดีออกไปในวงกว้าง และคอยปกป้องแบรนด์ในยามวิกฤติ

ซึ่งกระบวนการถอดรหัสที่บารามีซี่ใช้ในการทำงาน เราเรียกมันว่า Needs Laddering ซึ่งช่วยในกระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาความต้องการได้ในเชิงลึกทั้งในระดับ Physical หรือ ความต้องการด้านกายภาพ / Psychological หรือความต้องการเชิงอารมณ์ และความรู้สึก และ Spiritual หรือความต้องการระดับจิตวิญญาณ

และถ้าเรานำความต้องการระดับ Spiritual และ Psychological มาวิเคราะห์แล้ว เราก็จะได้คำตอบออกมาเป็น Unmet Need หรือ WOW Area ที่แม้แต่กลุ่มเป้าหมายเองก็อาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าต้องการ แต่ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเราก็จะสามารถค้นหาความต้องการนี้ และนำมาสู่การ Transform Brand เพื่อส่งมอบ “คุณค่า” ที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆ ของลูกค้าได้ในที่สุด

ดังเช่นที่คุณเฮนรี่ ฟอร์ด กล่าวไว้ ถ้าเราถามผู้คนว่าอยากได้พาหนะแบบไหน เขาจะบอกว่า อยากได้ม้าที่วิ่งเร็วขึ้น แต่จริงๆ แล้ว ความต้องการซ้อนเร้นหรือ Unmet Need ของเขา คือ “อะไรก็ได้” ที่ทำให้เดินทางได้เร็วขึ้นต่างหาก และเป็นที่มาของรถยนต์ฟอร์ดคันแรกที่เปลี่ยนวิธีในการเดินทางของชาวโลกไปอย่างสิ้นเชิง

มาค้นหา Unmet Need ในใจลูกค้า เพื่อเปลี่ยนแบรนด์เราให้กลายเป็นสุดยอดแบรนด์ในใจของลูกค้ากันเถอะ !!

———————————–
ข้อมูลโดย BaramiziLab • ศูนย์วิจัยแนวคิดแห่งอนาคตและการออกแบบ
Future Concept and Design Research Lab