ช่องว่างทางการตลาด_BaramiziLab

ช่องวางทางการตลาด ช่องวางทางการตลาด หาอย่างไร? 

ช่องวางทางการตลาด หาอย่างไร?  

คำถามนี้อาจเกิดกับคนที่อยู่ในช่วงอยากหาหรือพัฒนาสินค้า/ บริการ ว่าจะขายใคร ขายแบบไหนที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน เพราะบางทีเราอยากขายสินค้าที่มีคนขายเป็นจำนวนมาก แต่เราควรจะพัฒนาสินค้าอะไรที่ยังมีความต้องการของผู้บริโภคอยู่ และเป็นจุดขายสำคัญของสินค้า/ บริการ 

เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญ คือ เราต้องหาว่าอะไร คือ ช่องว่างทางการตลาดที่เรายังสามารถผลักดันเข้าตลาดได้อยู่ 

ในลักษณะนี้ เราจะทำการศึกษาว่า  

  1. คู่แข่งทางเทียบเคียงที่ลูกค้ามีโอกาสใช้ทดแทนแบรนด์เรา มีใครบ้าง แต่ถ้าไม่มีหรือนึกไม่ออกให้ลองนึกง่ายๆ ว่าถ้าไม่ใช้เราลูกค้าใช้ใคร และทำการวิเคราะห์ถึงจุดยืนของแบรนด์ / กลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์สื่อสารอยู่
  2. ศึกษาเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทที่เราทำ เช่น หากเป็นสินค้าด้าน Wellness ก็อาจจะมองหาข้อมูลเทรนด์ด้าน Welness เป็นต้น เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบกระบวนการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย (ถ้าการทำในรูปแบบของ #BaramiziLab เราจะเรียกว่า #FutureScenariosCreation) 
  3. หากลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสใช้สินค้าประเภทนี้เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก อาจจะใช้วิธีการทำ Focus Group หรือแบบสอบถามก็ได้ หรือทั้ง 2 เครื่องมือวิจัยเลยได้ครับ 

เมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมด ต้องทำการวิเคราะห์โดยทำการจัดกลุ่มคำตอบของผู้บริโภค แล้วแยกดูว่าอันไหนตอบแบบ Functional / Emotional  และพิจารณาประกอบกับเครื่องมือวิจัยที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเทรนด์ในตอนที่เรานำไปเทสกับกลุ่มเป้าหมายและหาเหตุผลว่าทำไมกลุ่มเป้าหมายถึงเลือกภาพนี้ (หา Why behind what)  

สร้างแกน Positioning โดยเลือก Keyword ที่น่าสนใจแล้ว Plot ให้แบรนด์เราอยู่ขวาบน ซึ่ง 2 คำนี้ จะเป็นจุดแข็งของแบรนด์เรา แล้วกลับไปดูที่กลุ่มเป้าหมายว่า Profile แบบไหนที่จะยอมรับ Keyword  ที่เราตั้งแกนไว้หรือดูคำตอบว่ามีใครที่ตอบที่แนวโน้มไปทางที่เราสร้าง Keyword ไว้บ้าง 

โดยสรุป คือการหา STP ให้เจอครับ (Segmentation/ Targeting/ Positioning) แล้วทำความเข้าใจถึง Pain point ของเค้า (บางอย่างลูกค้าไม่สามารถเอ่ยเองได้)

 

จริงๆ แล้ววิธีการนี้เป็นเพียงวิธีเบื้องต้นที่เราอาจจะสกัดออกมาเพื่อให้เห็นช่องว่างทางการตลาดได้ เพื่อนำไปพัฒนาสินค้า/ บริการต่างๆ หรือวางแผนเรื่องของการค้นคว้าวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ต่อไป เพื่อดูว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนต่อไปหรือไม่อย่างไร 

ทั้งนี้ในคำแนะนำข้างต้นที่เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยนั้น เป็นวิธีการเบื้องต้นที่ท่านอาจจะทำเองได้ แต่อย่างไรการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยเฉพาะจะได้รายละเอียดเชิงลึกนะครับ