Uncategorized

TMB ตัวแทนทัศนคติแบบ Revolutioner

กลยุทธ์แบรนด์และการออกแบบที่ดีมาจากการเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง องค์ความรู้ในการพยายามทำความเข้าใจผู้ บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจึงเกิดขึ้...

ยุคปลาเร็ว ขาดไม่ได้ คือ “ความเพียร” ! Uncategorized

ยุคปลาเร็ว ขาดไม่ได้ คือ “ความเพียร” !

การสร้างแบรนด์นั้นจำเป็นต้องอาศัยการเดินหน้าด้วยแนวทางที่ชัดเจนมีกลยุทธ์ไม่ทำอะไรตามใจตัวเราแต่เพียงอย่างเดียว และหลายๆครั้งเรามักออกนอกเส้น...

Uncategorized

เทคนิคการเข้าใจผลวิจัยด้วยการใช้ภาพของ IDEO

IDEO คือบริษัทออกแบบและที่ปรึกษาด้านการออกแบบชั้นนำที่มีสาขาอยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก โดยสิ่งที่เป็นหัวใจในการทำงานของพวกเค้าคือการใช้วิธี...