สัมมนาโครงการ Retail Branding ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบารามีซี่ได้เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายให้กับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการ Retail Branding กับทาง DBD (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) โดยมีคุณจุลเกียรติ หรือ คุณหวก (CEO และ Founder ของ บารามีซี่กรุ๊ป) และคุณภาคภูมิ หรือ คุณแกรนด์ (Senior future lab researcher) เป็นตัวแทนในการบรรยายในครั้งนี้

โดยทางบารามีซี่ได้ให้ความรู้เรื่อง การสร้างมูลค่าธุรกิจ และ 3 สิ่งที่จะสร้าง Retail brand ที่ดี คือ
1. สามารถสร้างรายได้จากลิขสิทธิ์แบรนด์ที่แข็งแรง
2. การออกแบบคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า
3. พัฒนาธุรกิจตามระบบการบริหารแบรนด์

การสร้าง Revenue Model 3 ช่องทาง ดังนี้
1. รายได้จากสินค้าและบริการ
2. รายได้จากค่าแรกเข้าและ Know How
3. รายได้จากลิขสิทธิ์การใช้ระบบแบรนด์ ซึ่งได้แก่ brand manual, ecosystem และ big data

และมีการให้ความรู้เรื่องการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ต่างๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน ว่ามีการสร้างประสบการณ์ต่างๆ อย่างไร ภายใต้หัวข้อ Shopping Xperience Trend ปิดท้ายด้วย Workshop เล็กๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ลองบริหารความคิด และเข้าใจการใช้เทรนด์ที่ถูกต้อง

และเร็วๆ นี้ ทางบารามีซี่จะมีโครงการ Brand Incubation Program ซึ่งจะเปิดโอกาสให้แบรนด์ และผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยแบรนด์ หรือผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก จะได้เข้าปรึกษาเพื่อการสร้างแบรนด์แบบกลุ่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ หรือ www.facebook.com/baramizi

ทั้งนี้ทีมงานได้นำภาพบรรยากาศงานครั้งที่ผ่านมามาฝากทุกท่านด้วยค่ะ