Future Wrap EP.1 เทรนด์กับกระบวนการผลิตนวัตกรรมขององค์กร

Future Wrap รู้ทันโลก รู้เทรนด์อนาคต รายการ Podcast ที่จะทำให้เรารู้ทันโลกกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้เห็นว่าอนาคตเราจะสามารถปรับตัวเองไปในทางใดได้บ้าง

EP.1 เทรนด์กับกระบวนการผลิตนวัตกรรมขององค์กร

————————

เนื้อหาโดย Baramizi Lab ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจแห่งอนาคต