เทรนด์อังหาริมทรัพย์ที่น่าจับตามองในปี 2023- 25 XPERIENCE DESIGN FUTURE TREND FOR PROPERTY SECTOR 2023-25

เทรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่น่าจับตามองในปี 2023- 25 เพื่อการออกแบบประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเข้าใจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รู้ทันอนาคตของผู้บริโภค และมองเห็นโอกาสในการออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถใช้ข้อมูลเทรนด์จากเล่มนี้เพื่อใช้ในกระบวนคิดและออกแบบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บรโภคได้


 

 • Megatrend Impact on Consumer & Business in 2030 : แนวโน้มสําคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคาดหวังของ ผู้บริโภคซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในระยะ 10 ปี
  • Dynamic of Macro Trends : การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และเชิงโครงสร้าง ที่เป็นแรงผลักดันและสร้างผลกระทบให้พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

  • Impact on 9 Human Life-Dimensions : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนำสู่การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและสังคมในทั้ง 9 มิติของการใช้ชีวิต
  • Human-centered Technology Trend in Working & Living Space : เทรนด์เทคโนโลยีสำหรับพื้นที่ทำงานและพื้นที่การอยู่อาศัย

 

 • Thailand Future Urban Personas : คนไทยในอนาคต กลุ่มเป้าหมายว่าที่ลูกค้าของธุรกิจการอยู่อาศัยมีหน้าตาเป็นอย่างไร
  • 6 Future Urban Personas : 6 ตัวอย่างกลุ่มคนไทยในอนาคต

 • Xperience Design Future Trend for Property Sector 2023-25 : เทรนด์อสังหาริมทรัพย์เพื่อการสร้างสรรค์ประสบการณ์การอยู่อาศัยใหม่ๆ ประจำปี 2023-2025
  • 10 outstanding trend: บทสรุป 10 แนวโน้มสุดโดดเด่นประจำปี 2023-25
   • Biodiverse Well-Living
   • The Serenexurious
   • All-in-home
   • Active-Aging Extended
   • R/O Phenomena
   • Real Estate as a Service
   • AI Assistance
   • Net Zero Agenda
   • Humanity Resilience
   • New Frontier

ซึ่งภายในแต่ละเทรนด์อสังหาริมทรัพย์จะประกอบด้วย

   • เนื้อหาและบทสรุปแนวโน้มของแต่ละเทรนด์อสังหาริมทรัพย์
   • ข้อมูลความคิดเห็นของคนไทย Glocal Movement Checked
   • ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • บทสรุปข้อเสนอแนะการใช้ข้อมูลเทรนด์อสังหาริมทรัพย์สําหรับการพัฒนาธุรกิจ เพื่อคว้าโอกาสในระยะใกล้ กลาง และไกล เพื่อต้อนรับอนาคต

 


บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยากเข้าใจผู้บริโภคและสนใจคิดค้นการสร้างประสบการณ์ใหม่
(New Experience)
ให้เกิดความโดดเด่นแตกต่างสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

ซึ่งคุณอาจจะเคยเจอสถานการณ์เช่นนี้..

 • คิดไม่ออกไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน
 • ข้อมูลเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่ค้นหาและรวบรวม มีจำนวนเยอะมากไม่รู้จะจัดระเบียบและนำมาใช้อย่างไรดี
 • ข้อมูลเทรนด์กลางๆ เกินไปไม่สามารถดึงมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • ทีมงานเก่งในสายงานแต่ขาดภาษากลางและความเข้าใจร่วมกันในการสร้างนวัตกรรมหรือประสบการณ์ใหม่ๆ เข้าสู่การนำเสนอคุณค่าให้ลูกค้า
 • ประชุมกันจนหมดแรงแต่ผลลัพธ์การประชุมยังคงเป็นสิ่งที่ไม่แตกต่างไม่น่าตื่นเต้น


เพิ่มเติม : โปรเเกรม Exclusive Training ด้วยเนื้อหา Xperience Design Future Trend 2023-25

 • กิจกรรมเชิงปฏิบัติการฝึกใช้เทรนด์บริหารไอเดียนวัตกรรมและการใช้ข้อมูลเทรนด์มาต่อยอดไอเดียกับ Product ที่คุณกำลังบริหารอยู่ ในราคา 60,000 บาท*

* ราคานี้เป็นราคา/ องค์กร ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นและไม่รวมค่าสถานที่ ค่าอาหาร และ Handout

สนใจ Exclusive Training

คลิกเลย!