ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ผู้สูงอายุของThailand Aging Society 2020-21 (ฉบับย่อ) Mini-TrendBook

฿0.00

เมื่อโลกแห่งอนาคต 1 ในแนวโน้มที่ต้องเกิดขึ้น คือ สังคมผู้สูงวัย ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับภาคธุรกิจ Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุ คือ Mega Trend ที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง  และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2050 ประชากรผู้สูงวัยของทั้งโลกใบนี้จะมีจำนวน 65 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 22% ของประชากรทั้งโลก  เพราะโอกาสตลาดที่จะมีขนาดใหญ่มากในอนาคตและยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความต้องการที่ซ่อนเร้นให้ผู้ประกอบการได้ค้นหาและตอบโจทย์  ที่นักคิดนักสร้างสรรค์ทั่วโลกช่วยกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้ผู้สูงอายุ หรือคนรุ่นใหญ่ก้าวข้าม ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิต และยกระดับการชีวิตที่เพิ่มขึ้น Baramizi Lab ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตของประเทศไทยจึงรับหน้าที่ในการ สร้างคลังความรู้ที่สำคัญของโอกาสแห่ง Aging Society สำหรับภาคธุรกิจไทย วิเคราะห์หา Aging Segmentation คนรุ่นใหญ่ของไทยแบ่งตามกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีโอกาสอย่างไร วิเคราะห์ A-day-in-life หาโอกาสที่สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหญ่ วิเคราะห์หา  Pain Point และ Unmet Needs องค์ความรู้ เรื่องจุดเจ็บปวดและความต้องการที่ซ่อนเร้นของคนรุ่นใหญ่ และ The Future Trend of Aging Society แนวโน้มโอกาสทางธุรกิจที่ช่วยยกระดับความสุขของคนรุ่นใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางและกุญแจสำคัญที่ Baramizi Lab ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตจะเป็นผู้ช่วยให้ธุรกิจ ค้นหาประตูหาโอกาสใหม่ สร้างสรรค์ Business Model ใหม่ สินค้าและบริการใหม่ ประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับผู้สูงอายุ หรือคนรุ่นใหญ่ในอนาคต

View details