Future Lab Research

FUTURE LAB RESEARCH ช่วยธุรกิจท่านได้อย่างไร เราช่วยให้คุณได้ในเรื่อง Future Direction I Brand Valuation I Business Performance ขององค์กร

ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต บารามีซี่ แล็บ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือและเป็นตัวช่วยในการค้นหาทิศทางและวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต เพื่อคว้าโอกาสใหม่อย่างแม่นยำและลดความเสี่ยง นั่นคือภารกิจของศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตของภาคธุรกิจประเทศไทย

โดยเราใช้กระบวนการที่เรียกว่า Future Lab Research เป็นเครื่องมือที่ช่วยหาคำตอบในเรื่องที่แม้กระทั่งผู้บริโภคก็อาจไม่สามารถให้คำตอบในตอนนั้นได้ว่าเราต้องการอะไร หากย้อนกลับไปในยุคที่เรายังไม่มียานพหนะที่เรียกว่ารถนั้น ดังคำกล่าวที่ คุณเฮนรี่ ฟอร์ด บอกไว้ว่า “If I’d ask people what they wanted, they would have said a faster horse.”  เพราะฉะนั้นมันคือหน้าที่ของนักวิจัยในแบบ Future Lab Research ที่จะหาสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่แม้ผู้บริโภคก็ยังไม่รู้ว่าต้องการอะไร หรือที่สิ่งที่เรียกว่า “Unmet Need” มาให้แบรนด์คุณ

Future Lab Research เราทำอะไรบ้าง? 

 

โดยองค์กรสามารถใช้บริการ Baramizi Lab ได้ตามวัตุประสงค์ ดังนี้ 

Baramizi Lab Service

หากองค์กร/ แบรนด์ต้องการติดต่อสามารถส่งความต้องการของท่านมาได้ที่ https://www.baramizi.co.th/contact/

สามารถติดตามช่องทางอื่นๆ ของเราได้ที่ 

Spotify : Future Research Podcast 

Youtube : Baramizi Channel 

Line OA : Baramizi_Lab 

Mail : [email protected]